مرکز مشاوره و خدمات مامایى سلامت مادران

مرکز مشاوره و خدمات مامایى سلامت مادران

امادگى دوران باردارى، زایمان، بعد از زایمان و پرورش کودك

درباره ما

مرکز سلامت مادران از سال 1383 به عنوان اولین مرکز خدمات مشاوره مامایی با مدیریت سرکار خانم فیروزه روستا به عنوان اولین مدرس کشوری وزارت بهداشت و درمان  و آموزشی پزشکی کار خود را آغاز کرد .

هدف این مرکز آماده کردن زوجین برای  پذیرش بهتر زیستن در این دوره مهم از زندگی است .

مرکز سلامت مادران با هدف ارتقای توسعه انسانی از دوره جنینی ضمن خدمات بهداشتی ، درمانی ، مشاوره ای به زنان و کودکان این مرز و بوم در دانشگاه های معتبر کشور در برنامه های تحقیقاتی همکاری دارد . 

فیروزه روستا بعد از گذراندن تحصیلات مامایی آکادمیک در کشور فرانسه فعالیت پژوهشی ، آموزشی ودرمانی را به شرح زیر در کشور آغاز کرد.

سوابق كاري:

مدرس دانشكده­ هاي مامايی
كارشناس ارشد واحد پژوهش كميسيون ملي يونسكو در ايران
همکار و مجري طرح هاي تحقيقاتي دانشگاه هاي تهران
عضو كميته فني مشورتي پروتكل آمادگي­هاي دوران بارداري وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي
ارائه مقاله و سخنراني و برگزاري كارگاه­هاي عملي در سمينارهاي مربوط به روش­هاي غيردارويي كاهش درد زايمان
بنيانگزار کلاسهاي آمادگي براي زايمان
مدرس کارگاه هاي تخصصي آمادگي براي زايمان بيمارستان ها و دانشگاه هاي کشور
کارشناس رسانه اي
عضو كميته علمي كنگره زنان و مامايي

عضو هسته آموزشی آمادگی برای زایمان وزارت بهداشت ،درمان و آموزشی پزشکی.

مدیر مرکز سلامت مادران ( فیروزه روستا )

تالیفات و مقالات

فعالیت های پژوهشی و فرهنگی