مرکز مشاوره و خدمات مامایى سلامت مادران

امادگى دوران باردارى، زایمان، بعد از زایمان و پرورش کودك

کار گاه پدران


پدرشدن هم نعمت است و هم وظيفه. رابطه ي پدر با کودک و حتي جنين در حال رشد کاملا متمايزاز رابطه ي مادر است و اين تمايز در شکل گيري شخصيت و رشد متعادل کودکان اثر گذار است. 
همچنين براي برقراري يک ارتباط موثر با مادر باردار و سير طبيعي و بدون عارضه بارداري و يک زايمان سالم ، وظيفه پدران است که اطلاعات خود را در اين دوران افزايش دهند . 
انسان در عصر فن آوري به دستاوردهاي بسياري رسيده و وسايل زيادي را به منظور راحتي و رفاه خود تهيه کرده است. اما همين ابزارهاي بي روح به قدري ما را احاطه کرده اند که از بسياري ارتباطات مهم غافل شده ايم يکي از اين ارتباطات مهم ، ارتباط والدين و کودک است براي دستيابي به انساني متعادل! هرجا صحبت از رشد متعادل و تربيت صحيح کودک ميشود تاکيد بر ارتباط مادر و فرزند است اما لازم به ذکر است که نقش پدر نيز در داشتن روحيه ي سالم و شاداب کودک بسيار قابل ملاحظه است. حتي در جهت گيري ها ي بعدي زندگي در سنين بزرگسالي. نقش پدر، نقش مادر نيست و همين تمايز براي رشد کودک مفيد است. تحقيقات نشان مي دهد که تعامل پدر و فرزند محور اصلي نگرش فرزند از توانايي او براي تنظيم احساسات و عواطف، ظرفيت او در قبول و پذيرش مشکلات و قدرت وي در ارتباطات اجتماعي آينده را تشکيل مي دهد.قطعا پدران امروز بيش از هر زمان ديگري به خانواده و فرزندان خود عشق مي ورزند اما مسئوليت هاي خارج از خانه و عدم حضور فيزيکي مانع ارتباط مستحکم با فرزند مي شود. در ضمن از بعد فرهنگي نيز پدران ياد گرفته اند که مانند کوه استوار و محکم باشند که البته در شکل گيري شخصيت متعادل کودکان بسيار مفيد است ولي اين امر نبايد مانع از تعامل نزديک و محبت آميز پدر با فرزند شود. 
"پدر به کودک مي آموزد که همه مردم عادل وهمه آنها صادق نيستنداما به ازاي هر شياد انسان صديقي هم وجود دارد پدر به کودک مي آموزد که اندک پولي را که از طريق کار و زحمت خويش به دست آورد بهتر از آن است که جايي روي زمين مبلغي را پيدا کند. پدر به کودک مي آموزد که از باختن پند بگيرد و از پيروز شدن لذت ببرد " 
برگرفته از نامه آبراهام لينکلن به پسرش 
و بدانيد که کودکان همه صفات را بالقوه دارند و مسئوليت والدين است که خصوصيات خوب را در کودک خود بالفعل کنند که اين نيازمند دانايي و آگاهي است.


 
زمان برگزاري :

اين کارگاه در دو جلسه و پنجشنبه ها تشکيل مي شود.

برای ثبت نام در کلاس ها تماس حاصل فرمایید.

اطلاع از زمانبندی کلاس ها

تجربه پدر شدن از زبان يک پدر

آیا آمادگی پدر شدن را دارم و میتوانم پدر خوبی باشم؟