مرکز مشاوره و خدمات مامایى سلامت مادران

امادگى دوران باردارى، زایمان، بعد از زایمان و پرورش کودك

آموزش زايمان طبيعي


آموزش تطابق جسم و ذهن بازايمان طبيعي 
  

از هفته 36 بارداری این جلسه میتواند تکمیل کننده جلسه زایمان طبیعی مربوط به دوره بارداری باشد و میتواند با حضور همراه ( همسر و ... ) باشد ، در ضمن مادرانی که موفق به حضور در جلسه زایمان طبیعی دوران بارداری نیز نشدند ؛ از این جلسه میتوانند بهره مند گردند . 

در این جلسه شبیه سازی زایمان انجام میشود . 
  
براي كسب اطلاعات بيشتر با مركز سلامت مادران تماس حاصل نماييد. 

اطلاع از کلاس ها