مرکز مشاوره و خدمات مامایى سلامت مادران

امادگى دوران باردارى، زایمان، بعد از زایمان و پرورش کودك

پايش رشد روانشناختي كودكان


رشد كودكان يك فرايند تك بعدي نيست بلکه پايش رشد روانشناختي نيز توام با پايش رشد جسمي از ابتداي تولد صورت مي گيرد. از اين طريق والدين را با روند رشد همه جانبه کودک  آشنا مي كنيم. از آن جا كه در سنين اوليه كودكي بيشترين ارتباط کودک با والدين است پس آگاهي والدين به خصوص مادر از زمينه هاي رشد همچون مهارت ها ي حركتي،ارتباطي ،مهارت حل مسئله ،زبان بياني،گفتاري شناختي و...لازم است اين پايش از طريق پرکردن پرسش نامه متناسب با سن دقيق كودك توسط مادران انجام ميگيرد تا از نقاط ضعف و قوت كودكان اگاهي يافته و به ايشان كمك نمايد. 

این پایش پایان هر ترم بازی با کودک بدون پرداخت هزینه برای کودکان مرکز سلامت مادران انجام میشود .