مرکز مشاوره و خدمات مامایى سلامت مادران

امادگى دوران باردارى، زایمان، بعد از زایمان و پرورش کودك

مشاوره قبل از بارداري

مشاوره قبل از بارداری به صورت غیر گروهی انجام میشود ، و بدن زوجین از نظر جسمی و ذهنی با هم یا به تنهایی جهت آماده شدن برای بارداری مورد ارزیابی قرار میگیرد در صورت تمایل به گرفتن وقت مشاوره با ما تماس بگیرید                                                                

در صورت تمایل به شرکت در کارگاه های گروهی قبل از بارداری و توضیحات آن 

زمان بندی کارگاه ها