مرکز مشاوره و خدمات مامایى سلامت مادران

امادگى دوران باردارى، زایمان، بعد از زایمان و پرورش کودك

مشاوره بعد از زايمان

این مشاوره به صورت فردی است و 6 هفته بعد از زایمان انجام میشود ، با 3 هدف : 

1 ) در صورت تمایل به شرکت در ورزش های بعد از زایمان بررسی شکم و لگن بعد از زایمان طبیعی و سزارین انجام میشود . بررسی لگن لزوما معاینه واژینال نیست ، بلکه بررسی ساختار استخوان لگن برای انجام تمرینات اصلاحی و برگشت پذیری بعد از زایمان  . 

2) معاینه واژینال بعد از زایمان  طبیعی جهت بررسی مناطق تحت کشش قرار گرفته حین زایمان و ارایه توضیحات و تمرینات لازم 

3) بررسی افسردگی احتمالی بعد از زایمان 

جهت گرفتن وقت مشاوره با ما تماس بگیرید .