مرکز مشاوره و خدمات مامایى سلامت مادران

امادگى دوران باردارى، زایمان، بعد از زایمان و پرورش کودك

حکا بارداری

با توجه به فواید حکا ( حرکات کششی اصلاحی )  طی بارداری مادران باردار می توانند از هفته ۱۵ بارداری در این کلاس ها شرکت کنند.

حضور در کلاس های حکا  بارداری میتواند به دو صورت حکا /آموزش تئوری بارداری و زایمان و بعد از زایمان یا به صورت " فقط حکا "باشد .
 
حکا ی  ذهني :
مادراني كه محدوديت پزشكي براي انجام حکای  بارداري دارند مي توانند با شركت در كلاس هاي حکای   ذهني بارداري را با ارامش بيشتر سپري كنند . ( که البته نیازمند مشاوره است )
 
جهت کسب اطلاعات بيشتر با مرکز تماس بگیرید.