مرکز مشاوره و خدمات مامایى سلامت مادران

امادگى دوران باردارى، زایمان، بعد از زایمان و پرورش کودك

ورزش قبل از بارداری

با نوجه به تغییرات ناشی از باردار شدن، تقویت عضلات و انعطاف پذیری مفاصل در ناحیه شکم ، لگن و کف لگن قبل از بارداری این امکان را فراهم میکند تا بدن جسمی خود را بهتر منطبق شرایط بارداری کند .