مرکز مشاوره و خدمات مامایى سلامت مادران

امادگى دوران باردارى، زایمان، بعد از زایمان و پرورش کودك

کارگاه مادربزرگ ها

    
 
مادران باردار گرامي 
 
با توجه به اهميت و نقش مادربزرگ و يا مراقبين کودک در روزهاي اول تولد که مادران نيازمند کمک و ياري هستند و همچنين در زمان عدم حضور مادر و پدر به عنوان مراقب کنندگان اصلي بر آن شديم تا دوره اي کوتاه مدت تحت عنوان :هم انديشي با مادر بزرگ ها ، برگزار کنيم تا حين ارج نهادن به باور ها ، تجارب و شيوه هاي سنتي به دنبال غربال گري باورهاي غلط و تلفيق درست باورها و تجارب گذشته با شيوه هاي جديد باشيم. 
  
بياييم کودکان فردا را براي فردا آماده کنيم ، دانش ديروز براي کوکان فردا کافي نيست

جهت شرکت در کارگاه مادربزرگ ها با ما تماس بگیرید 

اطلاع از زمانبدی کلاس ها