مرکز مشاوره و خدمات مامایى سلامت مادران

امادگى دوران باردارى، زایمان، بعد از زایمان و پرورش کودك

کارگاه مهارت های زندگی

دررابطه با مهارتهای زندگی: 

چگونه والد موفق باشیم؟ 
 
همه ما میخواهیم فرزندان موفقی داشته باشیم
و شرطش این است که والد موفقی باشیم
برای رسیدن به این هدف دو شرط لازم است: 
۱.علم و اطلاعات( دانش)
۲.عمل و مهارت
این دو شرط را باید باهم در خود پرورش دهیم

بطور مثال:
همه ما میدانیم ابراز احساسات و بیان خواسته هایمان کار درستیست(دانش) 
اما آیا بدرستی اینکار را میتوانیم انجام دهیم؟ درواقع آیا این (مهارت) را داریم؟ 

کسب دانش و اطلاعات لازم درباره فرزندپروری و رسیدن به مادر و پدر خوب بودن بدون عمل به این علم کافی نیست
پس خانم و آقایی که میخواهید پدر و مادر شوید...
مادر و پدر عزیز ...

والد موفق والد توانمند است...
والدیست که خودش به آنچه میگوید عمل میکند...
والدیست که مهارتهای زندگی را درخود نهادینه کرده است

                                                                                                              پریسا عظیمی پور 
 
منتظرتان در کلاس های مهارت های زندگی هستیم.
جهت شرکت در کلاس ها با ما تماس بگیرید