مرکز مشاوره و خدمات مامایى سلامت مادران

امادگى دوران باردارى، زایمان، بعد از زایمان و پرورش کودك

مدیریت ذهن همراه با تحلیل فیلم درون و بیرون

كارگاه مديريت ذهن مخصوص مادران:

ياد ميگيريم  كه مادري كردن هنري است بس دشوار ولي هنر است و هديه‼️

ياد مي گيريم بيشتر وقت ها هديه ها و موهبت ها در بطن مشكلات نهفته اند ، اين ما هستيم كه با ناسزا گفتن به  مشكلات اين موهبت ها و فرصت ها را از دست مي دهيم‼️
هر وقت با مشكل ذهنأ جنگيديم  قدرت خود را براي حل مشكل كم كرديم‼️

ياد مي گيريم ذهن سه بخش دارد:
هوشيار
نيمه هوشيار 
ناخودآگاه
اين آخري خيلي مهمه و خود واقعي ما انسانها ست و گنجينه پر شده دوره كودكيمان‼️
كودك درونمان خشمگين ، غمگين است
ولي يادگرفتيم خشم و غم دو هيجان اوليه و كاملا طبيعي است‼️
اگر از اين دو هيجان عبور نكنيم ميشه پرخاشگري و افسردگي‼️

ياد مي گيريم براي اينكه خشم و غم بر ما غلبه نكنه بريم شادي را پيدا كنيم‼️
و ياد مي گيريم  اگر منتظر ديگران باشم كه شادي را بدهند ،خودمان ، كودكمان  و خانواده را بازنده كرديم‼️
و ياد مي گيريم به سلامت جسم و جان و روانمان اهميت دهيم و مادر كافي باشيم نه عالي

و ياد مي گيريم:
انسان بودن ، پاك بودن ، مسئول سرنوشت ديگران بودن وظيفه نيست ، منت نيست ، جزء صفات خدايي انسان است.
و انسان و عشق را خداوند در آغوش مادر آفريد

                                                                                                                                      مدیریت مرکز سلامت مادران (فیروزه روستا)

برای کسب اطاعات بیشتر و شرکت در کلاس با ما تماس بگیرید.

اطلاع از زمانبندی کلاس ها