مرکز مشاوره و خدمات مامایى سلامت مادران

امادگى دوران باردارى، زایمان، بعد از زایمان و پرورش کودك

مشاوره بارداری

مادرانی که تمایل به ارزیابی روند بارداری و بررسی سلامت خود و جنین هستند ؛ میتوانند از مشاوره فردی بهره مند شوند .

این مشاوره میتواند جهت بررسی اضطراب و دغدغه های ذهنی مادر و در ضمن جهت بررسی نوع زایمان نیز میتوان از این مشاوره بهره گرفت . 

جهت گرفتن وقت مشاوره با ما تماس بگیرید .