مرکز مشاوره و خدمات مامایى سلامت مادران

امادگى دوران باردارى، زایمان، بعد از زایمان و پرورش کودك

مشاوره کودک

برای تفکیک رفتار های درست و نادرست به کودک و شیوه برخورد با کودکان از بدو تولد تا 6 سالگی میتوانید از این مشاوره بهره مند شوید . 

جهت گرفتن وقت مشاوره با ما تماس بگیرید .