مرکز مشاوره و خدمات مامایى سلامت مادران

امادگى دوران باردارى، زایمان، بعد از زایمان و پرورش کودك

دوره مادر و کودک

علاوه بر اینکه راه ارتباط بهتر و با کیفیت تر با کودک بازی است،در قالب بازی می توان مهارتها و توانمندی های مختلف کودک را به طرق مختلف بهتر پرورش داد .اما والدین در مرحله اول باید بدانند بازی های مناسب سن کودک آنان چیست؟ و در مرحله بعد چگونه به گونه ای با کودک بازی کنند که هم بستر رشد برای آن فراهم شود و هم در قالب بازی ،پایه های روابطشان استحکام یابد .

طبق نظر پیاژه : کودک در سال های اول تولد در مرحله رشد حسی _حرکتی ، حرکتی _ ادراکی است یعنی از طریق حواس پنج گانه و حرکات مختلف خودش با جهان پیرامون و رابطه خود با جهان را ادراک میکند و بازیهای مناسب او بازیهائی است که هم حواس پنج گانه او را تحریک کند و هم بستر و انگیزه پیشرفت حرکت را در او فراهم کند.

در مرکز سلامت مادران از چهار ماهگی در قالب چهار ترم دوازده جلسه ایی  تا هجده ماهگی همراه کودکان و مادران هستیم.

جهت هماهنگي با مسوول دفتر مركز تماس حاصل فرماييد.

اطلاع از زمانبندی کلاس ها