مرکز مشاوره و خدمات مامایى سلامت مادران

امادگى دوران باردارى، زایمان، بعد از زایمان و پرورش کودك

کتاب ها و تالیفات

کتابها و تالیفات 
 
 
راهنماي آموزش کلاس آمادگي براي زايمان 
   دکتر نوشين جعفري- ناهيد خداکرمي- لاله رادپويان- فيروزه روستا- معصومه شاه محمدي -دکتر آرش عازمي خواه- ليلا هادي پور جهرمي- شهرزاد والا فر 
  سال 1384 
  انتشارات اوسانه
 
 
سلامت زن از منظري ديگر 
   راهنماي کاربردي شناخت حفظ و حمايت اندام واحشاء داخلي در دوره هاي مختلف زندگي 
   فيروزه روستا - شيوا مينوکده 
   سال 1387 ، انتشارات نور دانش / چاپ اول 
   سال 1396 ، انشارات حیدری  / چاپ اول 
 
 
خوشايندسازي زايمان 
   راهنماي کاربردي زايمان طبيعي 
   فيروزه روستا 
   سال 1388 ، انتشارات نور دانش 
    ویرایش جدید : چاپ دوم 1396   / با همکاری مریم نصیری 
 
 
 کتاب کوچک آرامش نوزاد 
   لمس و تماس آگاهانه و عاشقانه کودک 
   فيروزه روستا 
   سال 1388 ، انتشارات فراروان 
   چاپ سوم / 1394  
 
 
آموزشهاي دوران بارداري و آمادگي براي زايمان 
   نهضت امامي افشار - شهناز ترک زهراني - پوران جليوند - دکتر نسرين چنگيزي- سعيده حجازي - ناهيد خداکرمي - سوسن رحيمي قصبه - فيروزه روستا - ليلا هادي پور جهرمي - شهرزاد والافر- محبوبه والياني 
   سال 1388 
   انتشارات پژواک آرمان 
 
 
 کتاب کوچک آرامش جنين 
  نگاهي ديگر به عالم ناشناخته جنين 
   فيروزه روستا - شيرين شريفيان 
   سال 1389 ، انتشارات فراروان 
  چاپ سوم / 1394
 
 
 کتاب کوچک پدر آگاه 
  پدري کردن از منظري ديگر 
   فيروزه روستا - شيرين شريفيان 
   سال 1393 ، انتشارات فراروان 
   چاپ دوم / 1397
 
 
علم حرکت در زايمان 
   فيروزه روستا - شيوا مينوکده 
   سال 1393 
  انتشارات تيمورزاده 
 
 
كتاب توانبخشي بعد از زايمان از منظري ديگر
فيروزه روستا و شراره مسرور
١٣٩٧
انتشارات حيدري 
 
 
مقالات 
 بررسي تاثير کلاس هاي آمادگي دوران بارداري بر سلامت مادر و نوزاد 
  
   دکتر ابوالفضل مهديزاده – فيروزه روستا – زينت کمالي – نسرين خوشگو 
   فصل نامه علمي پژوهشي مجله دانشگاه علوم پزشکي ايران 
   سال 79 
 تاثير تن آرامي بر کاهش ترس و انجام زايمان طبيعي در زنان نخست زا 
   محبوبه خرسندي - دکتر فضل الله غفراني پور- دکتر عليرضا حيدر نيا- فيروزه روستا- فرخنده امير شکروي 
   فصل نامه علمي پژوهشي مجله دانشگاه علوم پزشکي اراک 
   سال يازدهم پاييز 87 
 بررسي تاثير مهارت هاي تنش زدايي در روند زايمان 
   فيروزه روستا - زينت کمالي - محبوبه خرسندي 
   خلاصه مقالات سيزدهمين کنگره باروري و ناباروري 
   سال 86 
 بررسي تاثير تمرينات کف لگن بر کاهش بي اختياري ادراري 
   فيروزه روستا - دکتر شهلا چايچيان - زينت کمالي - محبوبه خرسندي - خاطره محبوبي 
   مجموعه مقالات کنگره بين المللي زنان و مامايي 
   سال 88 
 شيوع بي اختياري استرسي ادرار در زنان مراجعه کننده به بيمارستان شهيد اکبرآباد تهران 
   دکتر شهلا چايچيان - فيروزه روستا - زينت کمالي - دکتر شهامي 
   مجموعه مقالات کنگره بين المللي زنان و مامايي 
   سال 88 
 حفظ و توانبخشي پرينه بر اساس علم حسي حرکتي در دوران پريناتال 
   فيروزه روستا 
   کنگره روش زايمان و نقش آن در سلامت مادر و نوزاد و ايجاد عوارض کف لگن 
   سال 89 
کنگره بین المللی زنان و زایمان سال 1394
گزيده اي از مقالات مجله ني ني پلاس 
   فيروزه روستا