مرکز مشاوره و خدمات مامایى سلامت مادران

امادگى دوران باردارى، زایمان، بعد از زایمان و پرورش کودك

اهمیت نوازش جنین و نوزاد

يکي از مباحث جديد و جالب در تحقيقات سلامت جنين بررسي حالت عاطفي مادر و تاثيرش بر جنين در حال رشد است. 
 
وضعيت رواني مادر چه تاثيري بر جنين دارد: 
 
به طور کلي حالات رواني مادر در دوره ي بارداري تاثيرات زيادي روي جنين دارد.به همين دليل براي بررسي رشد کودک لازم است از زمان پيش از تولد او آغاز کنيم. جنين دوره ي بارداري تحت تاثير حالات مادر و محيط قرار دارد که اين 2 عامل در رشد او نقش بسياري خواهند داشت.البته هيجان هاي مادردر ماه هاي مختلف متفاوت است.ولي فقط مادر بايد در نظر بدارد هيجاناتش به سلامت جنين تاثير گذار است.به خصوص اگر اين هيجانات به صورت مستمر ادامه يابد جنين را بيشتر تحت تاثير قرار ميدهند.تحقيقات ثابت کرده است که جنين تمام حواس 5گانه را دارد.و قبل از تولد ميتواند از انها استفاده کند. صداي محيط بيرون را ميشنود و به محض به دنيا آمدن به تمام عوامل و عناصر محيط اطراف خود آگاهي دارد. اگر مادر در يک وضعيت هيجاني دايمي و مستمر قرار بگيرد(فرق نميکند که اين هيجان نسبت به چه موضوعي است)جنين هم از آن تاثيرميپذيرد.به همين دليل مادران بايد از لحاظ روحي و رواني تحت مراقبت باشند.