مرکز مشاوره و خدمات مامایى سلامت مادران

امادگى دوران باردارى، زایمان، بعد از زایمان و پرورش کودك

مختصری درمورد حفظ و تقویت عضلات شکم و بعد از زایمان

 
PIX 1
a. عضلات راست شکمي برگشت يافته در هفته ي اول بعد از زايمان 
b.در صورتيکه اصلاح عضلات شکم در بارداري صورت نپذ يرفته باشد بعد از زايمان عضلات راست شکمي (طبق تصاوير)به شرايط قبل از بارداري بر نميگردد که اين امر موجب ايجاد عارضه در کوتاه مدت و دراز مدت ميشود.
نکته: عضلات شکم بيمه ي سلامت ارگانها محسوب مي شود و با انجام تمرينات واصلاح وضعيت در حفظ آن کوشا باشيد.توجه داشته باشيد که ورزش هاي نا مناسب تاثيري بسيار نامطلوب در حفظ عضلات شکم دارد.قبل از اتجام ورزش هاي بعد از زايمان مشورت و برگشت پذيري عضلات و مفاصل را فراموش نکنيد. 
در صورت بروز فاصله بين دو عضله :(دياستاز شکمي)
هنگام تغيير وضعيت و انجام تمرينات بدني عضله ي پايين شکم را مرتب منقبض کنيد.
از تمرينات به صورت چهار زانو يا نشست و برخاست جدا پرهيز کنيد.
از گن هايي که به صورت تور مانند است و از لگن تا جناغ سينه را مي پوشاند استفاده کنيد.
هنگام برخاست ابتدا کف پا روي زمين سپس شانه و زانو با هم بچرخد . تمرين عضلات کف لگن فراموش نشود . تمرين پيشگيري و اصلاح دياستاز را هم در بارداري و به خصوص بعد از زايمان انجام دهيد
تمريني مناسب براي پيشگيري از دياستاز شکمي: 
PIX2
مثل تصوير هنگام بلند کردن سر و شانه با باز دم دستهاي ضربدري را به هم نزديک کنيد 5 بار در روز انجام شود.
با ما تماس بگيريد و از CD تمرينات بدني بعد از زايمان بهره مند شويد.