مرکز مشاوره و خدمات مامایى سلامت مادران

امادگى دوران باردارى، زایمان، بعد از زایمان و پرورش کودك

نقش پدر یا همراه

   در طول تاريخ,‌ هميشه يك زن در زمان حساس تولد نوزاد يك حامی كه از بستگان نزديك وی بودند در كنار داشته است. تحقيقاتی كه در كشورهای مختلف دنيا انجام شده است حضور همراه يا حامی مادر را نه تنها در زمان زايمان بلكه در جلسات مختلف كلاس های آمادگی نيز توصيه می­كند. 
نقش حامی طی كلاس­های آمادگی برای يادآوری موضوعات مهم به منظور كاهش و پيشگيری عوارض دوران بارداری برای مادر و جنين در كوتاه مدت و دراز مدت و همچنين يادآوری الگوهای تنفسی, تن آرامی و وضعيت­های مناسب حين مراحل مختلف زايمان در زمان زايمان بسيار حائز اهميت است. 
پدران نيز می­توانند نقش مؤثر و فعالی در فراهم كردن شرايط مناسب برای تولد جنين و آسايش و آرامش مادران داشته باشند و خوشتختانه تعداد پدرانی كه به و ظايف خود عمل می­كنند رو به فزونی است.
گفتگو با پدران: 
  رابطه ي پدر با فرزند نه بهتر از رابطه ي مادر نه کمتر از آن است. بلکه کاملا متمايز است و همين اختلاف براي کودک مفيد است. در دوران جنيني همانطور که مادر مواظب کودکي است که در شکم خود دارد،شما نيز به عنوان پدر کودک بايد مواظب مادرش باشيد تا دوران بارداري سالم تري را بگذرانيد. 
  
از حضور در کلاس پدران بهره مند شويد.(با ما تماس بگيريد)