مرکز مشاوره و خدمات مامایى سلامت مادران

امادگى دوران باردارى، زایمان، بعد از زایمان و پرورش کودك

اصلاح وضعیت بدنی در دوران بارداری

 

  تغييرات آناتوميك و فيزيولوژيك دوران بارداری باعث ايجاد مشكلاتی برای مادر در اين دوران می­شود. ولی بايد توجه داشت كه اين مشكلات بيشتر از اين كه خطرآفرين باشد ناراحت كننده هستند و قبل از استفاده از دارو با رعايت بهداشت فردی, تغذيه درست,‌ تمرينات بدنی و همچنين اصلاح وضعيت در حالات مختلف (ايستاده ـ پياده­روی ـ نشسته بر روی صندلي , كاناپه , زمين ـ خوابيده) می­توان از بروز آنان جلوگيری و يا عوارض­شان را كاهش داد. اگر به اصلاح وضعيت بدن در حالات مختلف اهميت داده شود خيلی از مشكلات مثل اختلالات گوارشی, اختلال در گردش خون, كمر درد , پشت درد,‌ اختلالات تنفسی و اختلالات لگن و كف لگن كاهش می­يابد. 
   در دوران بارداری مركز ثقل نيروی وزن بدن به طرف جلو تغيير محل می­دهد و زمانی كه با كشيدگی عضلات شكمی توأم باشد باعث قوس كمر و هل دادن سر به سمت جلو می­شود. در اين دوران عضلات پشت نسبت به عضلات شكم تمايل بيشتری به كوتاه شدن دارند و اين امر باعث كشش بر روی رباط­ها می­شود. عدم تقويت عضلات شكم در دوران بارداری باعث می­شوند رشته­های نوار فيبری بين دو عضله مستقيم شكمی خاصيت ارتجاعی خود را از دست دهد و ديگر نتوانند وزن اضافی را تحمل كنند. همه اين موارد منجر به كمر درد و پشت درد در كوتاه و دراز مدت می­شود. در ضمن بعد از زايمان ممكن است اين نوار به حالت اوليه خود بازنگردد و احشای شكمی به طرف بيرون برآمدگی پيدا كنند.
   بنابراين اصلاح وضعيت و تمرينات بدنی از دوران بارداری تا بعد از زايمان توصيه می­شود. 
  در زمان زايمان عوامل و نيروهای متعددی دست به كار می­شوند تا يك زايمان بتواند روندی كاملاً طبيعی داشته باشد. يكی از اين عوامل اصلاح وضعيت در مراحل مختلف زايمان است. با توجه به اين كه كانال زايمانی مسير خطی ندارد نياز است كه در مسيرهای مختلف كه جنين سفر می­كند با تغيير وضعيت امكاناتی را فراهم آوريم تا به سلامت سفر را به مقصد برساند! 
  در اكثر روش­های سنتی حركت فعال زنان در كاهش درد و تسهيل امر زايمان بسيار اهميت داشته و دارد. حركت فعال حين زايمان باعث می­شود تا مادر آينده بتواند روش­های تنفسی و شل كردن عضلات حين انقباضات و دردهای زايمانی را به منظور كمك در تسريع زايمان بهتر انجام دهد. 
  اصلاح وضعيت مادر در مراحل مختلف زايمان راهی برای سريع­تر و آسان­تر كردن زايمان است و نياز به داروی ضد درد را كمتر می­كند. 
  در کلاسهای آمادگی دوران بارداری کليه اين وضعيت ها آموزش داده می شود.

چند نمونه از اصلاح وضعيت بدني