مرکز مشاوره و خدمات مامایى سلامت مادران

امادگى دوران باردارى، زایمان، بعد از زایمان و پرورش کودك

فواید تکنیک های تنفسی

   اولين و بهترين ماده ای كه كودك تا زمان تولد بدان نياز دارد و نيازش به شما مادر باردار وابسته است اكسيژن است كه از طريق تنفس صحيح و تبادلات ريوي مادر به وی می رسد. تغييرات سيستم تنفسی خيلی زود در دوران بارداری ايجاد می شوند. در ابتدای بارداری افزايش حجم خون به منظور تسهيل انتقال و تبادل با كودك آينده از طريق احتباس نمك و آب صورت می گيرد. حدوداً ۴/۱ حجم خون در جريان افزايش پيدا می كند كه در نتيجه این امر موجب می شود كه فعاليت قلبی هم زياد شود ضربان قلب تندتر می زند و تنفس ها نيز تندتر و كوتاهتر می شود در واقع مادر باردار بايد برای دو نفر نفس بكشد! در صورتی كه انسان شهرنشين بعضی وقت ها حتی برای رفع نيازهای تنفسی خود نيز مشكل دارد. البته در پايان بارداری نيز به دليل بزرگ شدن رحم و در نتيجه محدود شدن حركات ديافراگم (ماهيچه ای كه باعث فعال شدن سيستم تنفسی می شود) اختلالات تنفسی ادامه می يابد. بنابراين بايد حتی الامكان از طريق اصلاح تنفس كه طی تمرينات تنفسی به دست می آيد از تنفس كوتاه و سريع اجتناب كرد. با انجام تمرينات تنفسی کارآيی ريه ها وقلب افزايش يافته و آهنگ تنفس و قلب به تدریج آرامتر و عميق تر می شود ، مقدار کافی اکسيژن وارد گردش خون شده و به تمام سلول ها می رسد و عوارض ناشی از کمبود اکسيژن که اغلب ما به آن دچاريم ولی از آن آگاه نيستيم مانند خستگی ، افسردگی ، کم حوصله بودن و بسياری عوارض ديگر از بین می رود و فرد احساس نشاط و سر زندگی می کند. 
  در ضمن يادگيری تكنيك های مختلف تنفسی در هر مرحله از زايمان به مادر كمك می كند تا به نحو بهتر زايمان خود را هدايت كند. تمركز بر روی تنفس و سعی در درست انجام دادن آن در مراحل مختلف نه تنها باعث می شود تا انتقال اكسيژن به طور صحيح در جنين ايجاد شود بلكه كمك می كند تا فكر مادر از دردهای زايمانی منحرف شود. در واقع زمانی كه فرد به چيز ديگری غير از درد فكر كند و به آن متمركز شود مانع انتقال سيگنال­های درد از محل ايجاد درد به مغز می­شود.