مرکز مشاوره و خدمات مامایى سلامت مادران

امادگى دوران باردارى، زایمان، بعد از زایمان و پرورش کودك

جایگاه پدربزرگ و مادربزرگ

 
هر رابطه اي در نوع خود مسائل و مشکلاتي دارد که بايد به آن توجه کرد. گاهي اوقات والدين نو رسيده با والدين خود در برخورد با فرزندان اختلاف عقيده دارند که اين اختلاف بين دو نسل کاملا طبيعي است. هر دو خواهان فرزندي سالم هستند ولي در چگونگي رفتار خود تفاوت دارند و از قوانين مشابهي استفاده نمي کنند. 
اما علاقه بدون قيد و شرط پدربزرگ و مادربزرگ نقش قابل ملاحظه اي در ايجاد امنيت واعتماد در کودک ايفا مي کند و اين چيزي است که فرزندان به شدت به آن نياز دارند. اين ارتباط نوعي احساس ثبات در کودک ايجاد مي کند زيرا کودک به خاطر آنچه هست با تمام بدي ها و خوبي هايش مورد پذيرش قرار مي گيرد.
براي حفظ ارتباط سالم و گذر از خلا ميان نسل ها و بهبود رابطه ميان والدين ،کودک و پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها
از رفتار والدين خود ايراد نگيريد بلکه در شرايط خاص با توضيح روشن وساده انتظار خود را از واکنش آنها بيان کنيد. 
با حفظ احترام به ايده هاي والدين در مقوله ي تربيت کودک تفکر آنان را به استانداردهاي موجود نزديک کنيد آنها را در جريان اطلاعات جديد قرار دهيد بگوييد از زمان کودکي ما تا کنون خيلي چيز ها تغيير کرده و با آرامش و رعايت ادب اطلاعات و قوانين جديد را به والدين خود منتقل کنيد. اما نصايح آنها را نيز بپذيريد. 
فراموش نکنيد گاهي اوقات هيچ چيز جاي تجربه بزرگان را نمي گيرد. پس به والدين خود اطمينان کنيد و تا حد امکان عقايدشان را صحيح قلمداد کنيد. 
بعضي وقت ها در صورتي که مطمئن هستيد نگرششان اشتباه است فقط شنونده ي خوبي باشيد. 
ولي بدانيد پدربزرگها و مادر بزرگها همان کساني هستند که بارها و بارها کودکان شما را بدون اينکه شکايت کنند يا خسته شوند به پارک برند پس بايد قدرشان را بدانيم.
همه ي رودها به دريا ميريزند، زيرا دريا از آنها فروتر است. 
فروتني به دريا قدرت مي بخشد. 
اگر مي خواهيد زندگي مردم را سامان بخشيد، فروتر از آنها قرار گيريد و اگر مي خواهيد مردم را رهبري کنيد ياد بگيريد چگونه از آنها پيروي کنيد. 
لائوتزو