مرکز مشاوره و خدمات مامایى سلامت مادران

مرکز مشاوره و خدمات مامایى سلامت مادران

امادگى دوران باردارى، زایمان، بعد از زایمان و پرورش کودك

جنین

جنين آگاه است
در چند دهه ياخير،خوشبختانه مشاهده مي کنيم که پيشرفت تکنولوژي در دنياي پزشکي اين اجازه را مي دهد که به قلمرو زندگي پيش از تولد دست پيدا کنيم. ورود به حيطه دنياي جنيني ، با استفاده از ابزارها و روشهاي پيشرفته امروزه ترسيم مي شود و ما شاهد تصاوير قابل درکي از مراحل رشد همه ي سيستم هاي بدن جنين هستيم . اين دانش تا آنجا پيش رفته است که تحقيقات و پژوهش هاي عصب شناسان و بيوشيميست ها و محققان اين حوزه مويد تاثير تجارب دوران بارداري و حتي زايمان بر روند تکامل و رفتارهاي آتي فرداست .

با ورود اولترا سوند به دنياي مامايي دريچه نويني به سوي شناخت رفتارهاي جنين گشوده شد و اين اجازه را داد تا به چگونگي حرکات و واکنش هاي جنين در اين دوران طلايي تکامل پي ببريم. 
اين مشاهدات اين امکان را ميدهد که تصويري از زندگي داخل رحمي داشته باشيم و تاثير عوامل محيطي را بر رفتار جنين بيابيم و بسنجيم. زيرا نتايج مطالب حاکي از وجود حافظه در دوران جنيني است ، هر جا که حافظه است يادگيري هم وجود دارد در ضمن يادگيري جنيني شباهت زيادي به کيفيت يادگيري بزرگسال دارد.

البته حتي اگر در روان شناسي سنتي اعتقاد بر اين بود که عنصر حافظه در جنين ويا حتي نوزاد متولد شده وجود ندارد خيلي قبل از باور اين مسئله ، پدر ومادر و خصوصا مادر اين ارتباط با آشيانه کودکش را (رحم مادر) هميشه احساس مي کرده است. 
راز ارتباط با اين آشيانه و صاحب آن (جنين) آگاهي از چيزي است که به آن مي پردازيم. 
امروزه علم ثابت کرده است که هر تجربه ي کوچک مي تواند در ذهن و جسم ما فعل وانفعال شيميايي به وجود آورد و اين فرايند در دوران بارداري تا پس از تولد ادامه خواهد داشت. 
تجربه هاي سازنده در طول بارداري سبب پيدايش اندام ها و ذهن هاي سالم مي شود حال آنکه تجربه هاي مخرب اندام ها و ذهن هاي بيمار را مي آفريند. 
يکي از مباحث جديد و جالب در تحقيقات سلامت جنين بررسي حالت عاطفي مادر و تاثيرش بر جنين در حال رشد است .

به نظر مي رسد نگراني مداوم مادر در طول بارداري موجب ترشح هورمون هايي مي گردد که عامل فشار روحي هستند و در اثر نفوذ اين هورمونها به درون جفت اين حالت نيز از مادر به کودک منتقل مي گردد. زيرا اجزاي اصلي سيستم عصبي جنين که شامل هسته ي اوليه مغز ، طناب نخاعي و گيرنده هاي حسي هستند در 5 هفته اول بارداري پديد مي آيند وبه تدريج تکامل پيدا مي کنند و از اين طريق جنين با دنياي بيرون خود رابطه بر قرار مي کند. براي مثال کودک خيلي پيش تر از به دنيا آمدن با صداي مادرش آشنا ميشود او ياد مي گيرد که با صداهاي محيط ارتباط حسي برقرار کند : احساس خوشايند يا ناخوشايند!! 
جوانه هاي چشايي از هفته ي پانزدهم شروع به فعاليت مي کنند و تحقيقاتنشان مي دهد که اگر مايه شريني وارد مايع آمينوتيک شود عمل بلع در جنين افزايش پيدا مي کند و در صورت وارد کردن مايه تلخ عمل بلغ کاهش مي يابد.

نه ماه پيش از تولد مي تواند از تمامي سال هاي عمر بعدي يک انسان تاثيرگذارترباشد وحوادث ولحظات عظيم تري را در بر داشته باشد. به گونه اي که بعضي نظام هاي سلامت در دنيا از همين دوران در جهت نابغه پروري آيندگان فرداي کشور خود هستند .

دانشمندان اين حيطه ثابت کرده اند که همه ي افراد خاطرات قبل از تولد و زمان تولد خود را ثبت مي کنند ولي چون در هنگام تولد نوزاد قادر به حرف زدن نيست بازگو کردن اين مسايل به بعد موکول مي شود زمانيکه توانايي تکلم پيدا مي کند که البته ممکن است تا آن زمان کودک ديگر علاقه اي به بازگوکردن آنها نداشته باشد و بعدها از طريق حرکات رفتارها و نقاشيهايش آن را نشان دهد. اگر ذهن نوزاد مي توانست بلند فکر کند مطمئنا" سخنان گلايه آميزدر رابطه با نوع ارتباط والدين و حتي مراقبانش مثل ماما و پزشک بيان مي کرد!! و البته در شرايط مطلوب اين سخنان آکنده از محبت وامنيت است.

سپس انسان در همه ي ابعاد آن از انعقاد نطفه شکل مي گيرد . و از ابتداي شکل گيري جسم،لايه هاي ظريف تر بدن او که شامل بدن احساسي ، ذهني و رواني است پديد مي آيد و تک تک سلولهاي اين موجود اعجاب آور داراي شعور و آگاهي است .

بنابراين به پدران وبه خصوص مادران توصيه ميشود که مراقبت هاي دوران بارداري را فقط محدود به معاينات و آزمايشات روتين نکنند. اطلاع رساني به مادران و پدران ميتواند مسير رشد شخصيتي و توانمندي آينده سازان فرداي کشور به بهترين وجه ممکن هدايت کند.

امروزه در دنياي پيشرفته از نظر پزشکي دامنه ي اين فعاليت آنقدر گسترده است که دانشگاههاي پري ناتال (علم دوران باروري) با استفاده از توانمندي هاي خاص جنين برنامه هايي تحت عنوان پرورش هوش جنين را در دوران بارداري آموزش مي دهند.

در مورد زايمان نيز بدانيم که : 
زايمان بايد بدون مداخله به کودک اجازه مي دهد تا گذري آرام و خوشايند از محيط رحمي به عالم خشکي داشته باشد وامنيت که مهم ترين عامل رشد متعادل کودک است شکل بگيرد. 
مشکلات ، افسردگي ها ، حال بد داشتن !! دال بر از دست دادن تعادل بين جسم ، ذهن و روان است واين از دست دادگي اغلب در مراحل آغازين زندگي بيش از تولد وهنگام تولد والبته ماه هاي اوليه زندگي شکل ميگيرد. 
همه ي اين موارد نشان ميدهد که جنين آگاه است پس اجازه دهيم که کلاس درس اين انسان کوچک ، تغذيه ي عاطفي و جسمي او بر اساس نياز هايش باشد. 
پس پدر ومادر آينده بايد بدانند که اولين کلاس درس آموزش انسان در دوران بارداري است. روند بارداري و نوع زايمان نقش بسيار مهمي در سلامت جسم و روان و ذهن انسان دارد.