مرکز مشاوره و خدمات مامایى سلامت مادران

مرکز مشاوره و خدمات مامایى سلامت مادران

امادگى دوران باردارى، زایمان، بعد از زایمان و پرورش کودك

زمان بندی کلاس ها

            

           

نام کلاس گروه هدف توضیحات تاریخ شروع کلاس روزهای کلاس ساعت کلاس تعداد جلسات وضعیت کنونی

قبل از بارداری

خانم ها 

5 جلسه مختص به خانم ها 

1 جلسه مختص به همسران 

- دوشنبه ها  18-19:30 6 -

بارداری

بارداران تئوری و حکا بارداری همه روزه صبح و عصر 14 آماده ثبت نام

حکا* بارداری

بارداران حکا بارداری

شنبه -یکشنبه -

سه شنبه

 آماده ثبت نام

حکا* داینامیک

مادران از هفته35بارداری مادرانی که تمایل به زایمان طبیعی دارند شنبه -دوشنبه آماده ثبت نام

کارگاه پدران

پدران پدران در طول بارداری همسر

97/09/08

97/09/15

97/09/22

پنج شنبه ها تماس بگیرید 3 آماده ثبت نام

نشست فیلم زایمان ارگانیک

مادران مادران از هفته 30 بارداری  97/09/12 - 10:30 - 9 1 آماده ثبت نام

کلاس مادربزرگ ها

مادربزرگ ها قبل از تولد نوه

09/18

09/26

15:30-17 

9-10:30

  2 آماده ثبت نام 

چایخانه نو مادرانه

مادران بهترین زمان قبل از 7ماهگی کودک 97/10/10 دوشنبه 

13:45-15:15

7 در حال ثبت نام

بازی با کودک

مادر و کودک از3 ماهگی تا 15 ماهگی شنبه -دو شنبه-چهارشنبه ترمیک آماده پیش رزرو

تربیت جنسی

مادران از 0 تا 5 سالگی  97/09/20 یک شنبه ها 14:30-16:30 4 آماده ثبت نام

مدیریت ذهن همراه با تحلیل فیلم inside out

مادران بعد از تولد نوزاد 

-

- 2 آماده ثبت نام

فیتنس مادر و کودک

مادر و کودک ورزش بعد از زایمان چهار شنبه ها

10-11

ترمیک آماده ثبت نام

پیلاتس بعد از زایمان

مادران ورزش بعد از زایمان شنبه - دوشنبه ترمیک  آماده ثبت نام

کارگاه قطع شیردهی

مادران بعد از زایمان  قطع شیردهی به همراه تعامل مثبت  97/09/01 یک شنبه  ظرفیت محدود

کلاس والد بروری 

مادران از0  تا 5 سال  شیوه های صحیح والدپروری  97/09/22 پنجشنبه  7 در حال ثبت نام

           

► *حکا : حرکات کششی اصلاحی 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس ها با ما تماس بگیرید            

تمام روز و ساعات کلاس با توجه به ظرفیت به روزرسانی میشود.