مرکز مشاوره و خدمات مامایى سلامت مادران

مرکز مشاوره و خدمات مامایى سلامت مادران

امادگى دوران باردارى، زایمان، بعد از زایمان و پرورش کودك

زمان بندی کلاس ها

            

           

نام کلاس گروه هدف توضیحات تاریخ شروع کلاس روزهای کلاس ساعت کلاس تعداد جلسات وضعیت کنونی

قبل از بارداری

خانم ها 

5 جلسه مختص به خانم ها 

1 جلسه مختص به همسران 

97/0821 دوشنبه ها  18-19:30 6 آماده ثبت نام

بارداری

بارداران تئوری و حکا بارداری همه روزه صبح و عصر 14 آماده ثبت نام

حکا* بارداری

بارداران حکا بارداری

شنبه -یکشنبه -

سه شنبه

 آماده ثبت نام

حکا* داینامیک

مادران از هفته35بارداری مادرانی که تمایل به زایمان طبیعی دارند شنبه -دوشنبه آماده ثبت نام

کارگاه پدران

پدران پدران در طول بارداری همسر

97/08/03

97/08/10

97/08/24

پنج شنبه ها تماس بگیرید 3 آماده ثبت نام

نشست فیلم زایمان ارگانیک

مادران مادران از هفته 30 بارداری  - - 10:30 - 9 1 آماده ثبت نام

کلاس مادربزرگ ها

مادربزرگ ها قبل از تولد نوه

97/08/13

97/08/20

15:15-16:45

14:30-16

  2 ظرفیت محدود

چایخانه نو مادرانه

مادران بهترین زمان قبل از 7ماهگی کودک 97/08/21 دوشنبه 

13:45-15:15

7 ظرفیت محدود

بازی با کودک

مادر و کودک از3 ماهگی تا 15 ماهگی شنبه -دو شنبه-چهارشنبه ترمیک آماده پیش رزرو

تربیت جنسی

مادران از 0 تا 5 سالگی  97/09/11 یک شنبه ها 14:30-16:30 4 آماده ثبت نام

مدیریت ذهن همراه با تحلیل فیلم inside out

مادران بعد از تولد نوزاد 

97/08/01

97/08/07

سه شنبه

دوشنبه

15-17 2 آماده ثبت نام

فیتنس مادر و کودک

مادر و کودک ورزش بعد از زایمان چهار شنبه ها

10-11

ترمیک آماده ثبت نام

پیلاتس بعد از زایمان

مادران ورزش بعد از زایمان شنبه - دوشنبه ترمیک  آماده ثبت نام

کارگاه قطع شیردهی

مادران بعد از زایمان  قطع شیردهی به همراه تعامل مثبت  97/08/06 یک شنبه  در حال ثبت نام

کلاس والد بروری 

مادران   سه شنبه - در حال ثبت نام

           

► *حکا : حرکات کششی اصلاحی 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس ها با ما تماس بگیرید            

تمام روز و ساعات کلاس با توجه به ظرفیت به روزرسانی میشود.