مرکز مشاوره و خدمات مامایى سلامت مادران

مرکز مشاوره و خدمات مامایى سلامت مادران

امادگى دوران باردارى، زایمان، بعد از زایمان و پرورش کودك

چگونگی برگزاری کلاس های بارداری

   كلاس مكانی است كه كليه اطلاعات به زبانی گويا در زمينه تغييرات دوران بارداری, شكايات شايع آن دوران و راههای غير دارويی مقابله با آنان,‌ بهداشت فردی و روانی, اهميت تغذيه و ارتباط آن با رشد كودك آينده, آشنايی با مراحل مختلف زايمان طبيعی و سزارين, بهداشت بعد از زايمان مادر و نوزاد, تنظيم خانواده و اهميت تغذيه با شير مادر با استفاده از وسايل سمعی و بصری مورد تبادل نظر قرار می­گيرد.

   تمرينات بدنی مجاز برای پيشگيری از دردها و عوارض شايع دوران بارداری و بعد از زايمان كاهش و پيشگيری ويارهای ناخوشايند دوران بارداری, تسهيل در امر زايمان و برگشت پذيری به وزن و فرم بدنی, اصلاح وضعيت بدن در دوران بارداری, مراحل مختلف زايمان و بعد از زايمان: تمرينات تنفسی , ‌تن آرامی (Relaxation)و تمركز و ماساژ به منظور پيشگيری و كاهش تنش­های شايع در دوران بارداری و بعد از زايمان و تسهيل در امر زايمان و همچنين آموزش تمرينات بعد از زايمان به منظور موفقيت در امر شيردهی و برگشت­پذيری به فرم بدنی قبل از بارداری از ديگر برنامه­ های هر جلسه از كلاس است.

     هر دوره آموزشي شامل 14 جلسه 120 دقيقه اي 

      زمان شروع : بعد از سه ماهه اول بارداری 

با توجه به تعداد زياد شرکت کننده لطفا بعد از غربالگری سه ماهه اول جهت رزرو هماهنگ نمایید 

جهت شرکت  در کلاس ها با ما تماس بگیرید