مرکز مشاوره و خدمات مامایى سلامت مادران

مرکز مشاوره و خدمات مامایى سلامت مادران

امادگى دوران باردارى، زایمان، بعد از زایمان و پرورش کودك

اگر میخواهید مامان یا بابا شوید بخوانید

از حکیمی پرسیدند تربیت فرزند را از چه زمانی شروع کنیم...

گفت از 20 سال قبل

این بدان معناست که اول باید خودمان را درست تربیت کنیم و باخودمان خوش رفتار شویم

درست ازدواج کنیم...

مهارتهای زناشویی را بیاموزیم...

همسران آرامشگر و حمایتگر باشیم...

و بدانیم که پدر و مادر شدن مسیر است

سوال:چطور این مسیر را با حداکثر ایمنی بگذرانیم تا موفق شویم؟

پاسخ:باید خودمان را تغییر دهیم، ترسها و نگرانی هایمان را پیدا کنیم، مسایل حل نشده خود را شناسایی کرده و حلشان کنیم،خودمان را بهتر بشناسیم و ارتباطمان را با اطرافیانمان مدیریت کنیم

و ...

همه اینها یعنی قدم گذاشتن در مسیر فرزندپروری...پدر و مادر آگاه و توانمند شدن...فرزند موفق پرورش دادن

سوال: از چه زمانی میتوانیم کودک را تربیت کنیم؟

پاسخ: از وقتی که موجود انسان تاثیرپذیر میشود

یعنی عنصر مهم تاثیرپذیری است که تربیت معنا میگیرد

سوال بعد: از چه زمانی؟

پاسخ:

از زمان لقاح ( 2 هفته بعد از تماس تخمک و اسپرم)

پس اولین زمان که میتوانیم فرزندمان را تربیت کنیم در دوران بارداریست

ولی نیازمند خود سنجی ، خود شناسی ، و خود سازی زوجین قبل از بارداری است .

 

پریسا عظیمی پور