مرکز مشاوره و خدمات مامایى سلامت مادران

مرکز مشاوره و خدمات مامایى سلامت مادران

امادگى دوران باردارى، زایمان، بعد از زایمان و پرورش کودك

انواع مشاوره مهارت های زندگی

-درمان اضطراب،افسردگی و وسواس

امروزه این اختلالات از مشکلات شایع روان هستند و مانع عملکرد نرمال فرد و باعث احساسات منفی فرد میشود

اما  باشناخت بیشتر و تکنیک های عملی و راهکارهای تخصصی میتوان آنها را درمان کرد

-درمان مشکلات بین فردی، خانوادگی و زناشویی

این دسته از مشکلات مانع از روابط مثبت با اطرافیان میشوند که با بهره گیری از راهکارهای مربوطه میتوان تعارضات را کمتر و روابط بهتری با دیگران بخصوص با نزدیکان داشت

-درمان مشکلات فردی

کمک به حل تغارضات فردی، تعیین اهداف و برنامه ریزی، شناخت شخصیت و حل مشکلات شخصیتی،افزایش اعتمادبنفس، آشنایی با ترس ها و 

-مشاوره و آموزش پیش از ازدواج و اجرای به روز ترین تست های مربوطه

ازدواج موفق اتفاقی نیست و برای رسیدن به این مهم باید با شناخت بیشتر

و  بهره گیری از روشهای موثر درجهت انتخاب مناسب پیش رفت

-آموزش مهارتهای زندگی

کسب توانمندی و مهارت در زمینه افزایش اعتماد بنفس، جراتمندی و بیان نیازها، ارتباط موثر، مدیریت خشم و اضطراب،خودآگاهی،تنظیم خلق منفی،حل تعارض،حل مسله و تصمیم گیری

-اجرای آزمونها و تست های به روز برای تشخیص اختلالات فردی

اجرای تستهایی چون افسردگی،اضطراب، وسواس ها، طرحواره ها و باورهای ناکارامد و...