مرکز مشاوره و خدمات مامایى سلامت مادران

مرکز مشاوره و خدمات مامایى سلامت مادران

امادگى دوران باردارى، زایمان، بعد از زایمان و پرورش کودك

کلاس مازندران

پیام ماما های استان مازندران :

درود وارادت خدمت استاد گرانقدر خانم دکتر روستا

حضور ارزشمند تان در دوره کلاسهای زایمان فیزیولوژیک در چالوس مایه مباهات و تجربه وصف ناشدنی ست.

افتخار بزرگی بود در محضر شما عزیز فرهیخته کسب علم کنیم.

امید دارم هماره شاد و سلامت و برقرار باشید.

صدای تاثیر گذارتان ماندگار

مانا باشید به مهر

دیدار مجدد شما آرزوی دلهای ماست.


#سمیه صادقی _کارشناس مامایی

به نمایندگی از همکاران حاضر در دوره پاییز در چالوس