مرکز مشاوره و خدمات مامایى سلامت مادران

مرکز مشاوره و خدمات مامایى سلامت مادران

امادگى دوران باردارى، زایمان، بعد از زایمان و پرورش کودك

دلنوشته 5 سال گذشت

سلام خانم روستا عزيز
پنج ساله كه روز ٢٦ مهر از صبح بسيار به ياد شما و خاطرات بارداري و زايمانم ميوفتم و اشكهايم جاري ميشود.روز به دنيا آمدن پسرم ١٠ صبح ، پنج سال پيش،طَي يك فرايند كاملا طبيعي و فيزيولوژيك كه ميتوانم با صراحت بگويم بيشتر روز به دنيا آمدن دوباره خودم بود، بعد از اين واقعه بسيار خويشايند و خاطره انگيز و خاص كه واقعا كلمات و زبان قاصر از توصيف آن است، من براي اولين بار به اهميت وجود خودم به عنوان يك انسان در پشت نياز و وابستگي كودكم پي بردم كه چقدر  كوچولوي من به وجود سالم و با نشاط من نياز داره و چشماي كنجكاو ج و دستاي نازنينش مدام متوجه وجود منه.
بعد از مواجهه شدن با نقش مادري گرچه لذت هاي بسياري را تجربه كردم وتوجهم به خودم، اطرافم زياد شد،ولي گاهي خستگي ها وترسها و نگراني هاي بسياري بخاطر مسئوليت سنگينم پيدا ميكنم كه ميدانم اين هم طبيعي و اجتناب ناپذير است و بايد تلاشم را بيشتر كنم و به خودم دلگرمي دهم.
در هر حال از شما و همسرم و خانوادم ممنون كه از لحظه بدو بارداري با حمايت ها، آگاهي ها... خاطرات خوشي برايم ساختيد و  امروز ميتوانم به عنوان يك مادر به خودم ببالم و افتخار كنم و سعي ميكنم درك كنم گرچه بعضي آزاديها و .. از دست دادم ولي لذتها و تجارب و... بسياري را به دست آوردم.

مریم نصیری