مرکز مشاوره و خدمات مامایى سلامت مادران

مرکز مشاوره و خدمات مامایى سلامت مادران

امادگى دوران باردارى، زایمان، بعد از زایمان و پرورش کودك

کمک های مردمی کرمانشاه

 پیام خانم روستا :
خدا رو شكر كه مهربانيم خدا رو شكر كه دلمون براي هم مي تپد  خدا رو شكر كه از كودكي به كودكانمان همدلي را ياد مي دهيم سپاس از همراهيتان 
سپاس از همه عزيزاني كه به سلامت مادراني ها اعتماد كردند
سپاس از يكايك همكاران سلامت مادراني كه شبانه روز تلاش كردند
سپاس از دوست و فاميل كه آمدند كمك
و صد سپاس از خانواده محترم شكروي و كاكايي
#كرمانشاه
#فيروزه_روستا
#مركز_سلامت_مادران