مرکز مشاوره و خدمات مامایى سلامت مادران

مرکز مشاوره و خدمات مامایى سلامت مادران

امادگى دوران باردارى، زایمان، بعد از زایمان و پرورش کودك

کلاس مادربزرگ‌ها

در کلاس مادربزرگ‌ها در دو جلسه دور هم جمع می‌شویم تا قبل از تولد نوه تجارب ارزشمندمان را با کمی دانش امروز ادغام کنیم تا کودکان شوق درست زیستن تا کودکان شوق زیستن را در دنیای خاکی بعد از تولد تجربه کنند.

یکشنبه هفدهم دی ماه از ساعت 16:45-15:15 

یکشنبه بیست‌وچهارم دی ماه از ساعت 16-14:30

برای ثبت‌نام با مرکز هماهنگ شوید:
22565368
22577675
26653212