مرکز مشاوره و خدمات مامایى سلامت مادران

مرکز مشاوره و خدمات مامایى سلامت مادران

امادگى دوران باردارى، زایمان، بعد از زایمان و پرورش کودك

گزارش نشست زایمان ارگانیک چهارشنبه سیزدهم دی ماه

 

در نشست فیلم زایمان ارگانیک که در روز چهارشنبه سیزدهم دی ماه در مرکز برگزار شد دو گروه از مادران با هم دیدار داشتند؛ مادرانی که اخیرا زایمان طبیعی داشتند و مادرانی که در آستانه‌ی تجربه‌ی این رویداد بودند. در این نشست پس از نمایش فیلم و ارائه‌ی نکات و راهنمایی‌ها از سوی خانم روستا برای زایمان ارگانیک آسان‌تر و بهتر دو گروه مادران با هم به بحث و گفت‌وگو نشستند و از ترس‌ها و توانمندی‌ها و تجاربشان صحبت کردند.در تلاشیم که این نشست را ماهانه برگزار کنیم و هر ماه میزبان مادرانی باشیم که قصد زایمان طبیعی دارند و مادرانی که از این تجربه عبور کرده‌اند.