مرکز مشاوره و خدمات مامایى سلامت مادران

امادگى دوران باردارى، زایمان، بعد از زایمان و پرورش کودك
دورها و کارگاهای مرکز سلامت مادران

مرکز سلامت مادران فضایی است برای حال خوب پیدا کردن.... حال خوب مادر ، حال خوب پدر،یعنی کودکی با هوش متعادل که لازمه آن دانش و مهارت است . در دنیای امروز دانش فقط کافی نیست . هر دوره از زندگی به خصوص دوره های مهم زندگی هر انسان شامل : همسر شدن ، مادر شدن ، پدر شدن،پروش کودک وحتی مادربزرگ شدن ... مهارت هم لازم دارد . پس بیایید همراه هم شاد زندگی کنیم و شاد زیستن را به کودکانمان هم بیاموزیم.